Profiel

“We leveren een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Ons uitgangspunt is het evenwicht tussen professioneel eigenaarschap en publieke verantwoording”

Adviesbureau Barbara Schaefers richt zich voornamelijk op vraagstukken rond kwaliteit, strategie en accreditatie van opleidingen en instellingen in het Hoger Onderwijs. We leveren een bijdrage aan duurzame kwaliteitsverbetering en bieden ondersteuning bij de match met kaders van publieke verantwoording.

We ondersteunen professionals en management met een kritische externe blik teneinde de eigen visie en strategie, het lerend vermogen en het verbetergericht werken van de professional en van de organisatie als geheel te stimuleren. Hiermee ondersteunen we de verdere ontwikkeling van eigenaarschap, onderwijskundig vakmanschap en leiderschap. We dragen bij aan de kwaliteitscultuur van een organisatie waar studenten graag leren en docenten prettig werken.

Daarbij zien we ook het persoonlijk professioneel functioneren als belangrijk element van kwaliteit. We coachen daarom managers en professionals bij de ontwikkeling van onderwijskundig en persoonlijk leiderschap en leidinggeven.

Werkwijze

"We werken in dialoog met opdrachtgevers en professionals"

Onze werkwijze is gebaseerd op vakmanschap, inhoudelijke en procesmatige deskundigheid en praktische kennis van het HBO.

Alle vraagstukken benaderen wij vanuit de integrale strategie van de organisatie met afstemming op de externe context. We vertalen visie en strategie rond kwaliteit en kwaliteitszorg naar de praktijk en vertrekken daarbij vanuit mogelijkheden in plaats van belemmeringen.

Ons uitgangspunt is daarbij dat de balans tussen interne en externe strategie meer bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van opleidingen en instellingen dan eenzijdige keuzes. Kwaliteitsverbetering is gebaat bij het samenspel van factoren en stakeholders.

Dat betekent dat wij steeds verbindend werken en ook “van buiten naar binnen” kijken. We werken klantgericht, maar vertalen klantvragen altijd ook kritisch naar de betekenis voor de uitvoering van het onderwijs en voor het aspect duurzame kwaliteit. Waar wij ondersteuning hebben geboden, moeten opleidingen en instellingen na afloop zelfstandig verder kunnen werken.

Ons maatwerk vraagt om heldere en duidelijke afspraken. Goede afstemming, samenwerking en communicatie met betrokkenen staan bij ons voorop.

Diensten

"Onze kwaliteit blijkt uit wat we doen"

Onze focus ligt op adviestrajecten en projectmanagement aangaande

  • Kwaliteit en kwaliteitsverbetering van het onderwijs
  • Interne systemen van kwaliteitszorg en de relatie met externe kaders
  • Accreditatie van opleidingen en Instellingstoets kwaliteitszorg
  • Externe audits en peervisitaties.

Tevens coachen we managers en professionals bij de ontwikkeling van het eigen (onderwijskundig en persoonlijk) leiderschap en de afstemming op het werken met resultaatverantwoordelijke teamprofessionals.

Aanbevelingen

Barbara heeft het management van de International Business School van de Hanzehogeschool intensief begeleid bij de accreditatie van één van haar Master programma’s. Met haar enorme ervaring met kwaliteitszorg in het HBO, en haar accurate en heldere manier van werken en communiceren heeft ze het lastige accreditatie traject op koers gebracht en gehouden.
Barbara schakelde daarbij gemakkelijk tussen de rollen van expert, coach, adviseur en critical friend.”

Bram ten Kate, MSc, PhD cand.
Dean International Business School
Hanze University Groningen UAS

“Ik beschouw Barbara als inhoudelijk zeer deskundig en betrokken, ook op de actualiteit van haar vakgebied. Daarmee een belangrijk referentiepunt voor beleid en uitvoering van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. Procesmatig is ze zorgvuldig en organisatiesensitief. Barbara is scherp op procedurele aspecten, maar altijd ten dienste van de inhoud. Een waardevolle collega waar je op kunt bouwen, ook in de menselijke maat!”

Fokke Aukema,
Programmamanager
HAN Deeltijdstudies Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen

“Bij de voorbereidingen van de heraccreditatie van vier van onze hogere politieopleidingen hebben we Barbara gevraagd kritisch op basis van de zelfevaluaties via een audit het gesprek aan te gaan met de directie en de vier opleidingen.

Barbara vroeg alle ter zake relevant materiaal op en bestudeerde deze grondig. Ze ging pittige gesprekken aan met allerlei relevante betrokkenen, wist scherp op een vriendelijke manier de vinger op de zwakke plekken te leggen en adviseerde vervolgens naar volle tevredenheid.

Uit haar deskundigheid en professionele aanpak blijkt haar jarenlange ervaring in het hoger beroepsonderwijs als docent, als coach en als gesprekspartner voor het management en bestuurders.”

Namens directie Politieacademie,
Dr. Jan Prins
Strategisch adviseur onderwijs

“Als projectmanager van de pilot curriculum redesign, was Barbara in staat om in relatief korte tijd met een nieuw specialistenteam de conceptuele uitwerking van de Magistrum schoolleidersopleiding vakbekwaam naar een hoger plan te tillen. Wat opviel waren haar vakkennis, haar voortvarendheid en haar verbindend vermogen.”

Jan Heijmans
Voorzitter College van Bestuur
Katholieke Pabo Zwolle,
Bestuurder Magistrum Schoolleidersopleiding

Over

drs. Barbara Schaefers

Barbara Schaefers heeft als onderwijskundige en psycholoog meer dan 30 jaar praktische ervaring in het Hoger Onderwijs – als docent en trainer, als senior beleidsadviseur en als leidinggevende/hoofd kwaliteitszorg op instellingsniveau.

Ze was gedurende vele jaren gesprekspartner, adviseur en coach voor professionals, managers en bestuurders. Ze is specialist op het terrein van onderwijskwaliteit, het accreditatiestelsel, interne en externe kwaliteitszorg, regelgeving accreditatie en Instellingstoets Kwaliteitszorg en heeft in die rol diverse projecten op opleidings- en instellingsniveau geleid.

Als projectleider voor zowel de Instellingstoets Kwaliteitszorg als ook voor de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek heeft zij veel ervaring opgedaan met het vraagstuk hoe HBO instellingen de eigen visie op kwaliteit en strategie kunnen afstemmen op externe kaders en ontwikkelingen.

Contact

We beantwoorden graag uw vragen. Vul onderstaande formulier in en we komen zo snel mogelijk bij u terug.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Adviesbureau
Barbara Schaefers

Tel. 06- 53561769
info@barbaraschaefers.nl
Kvk 65673468

Logo & website made by Andrea Koll
(koll_andrea@hotmail.com)